all set menu-03

jumbo-rosu

Rosu Katsu

Jumbo-Hire

Hire Katsu

Negi-Miso-Hire

Miso Katsu

DX-Mameton

Jumbo Ebifurai

crab-croquette

Kakifurai

Prawn,Pork,Chicken

Iroiro Katsu

curry-katsu

Okonomi Katsu

011605-mille-feuille

Mille Feuille Katsu

potato-salad

Side Dish & Sauces